Startside

Nyheter

HÅG Capisco - første kontorstol som mottar svanemerket

06.09.2010

Scandinavian Business Seating som blant annet eier merkevaren HÅG har i dag mottatt miljømerket Svanen for sin kontorstol HÅG Capisco 8106. Stolen har allerede vunnet en rekke priser for sine bruksegenskaper og sitt karakteristiske design. HÅG er den første kontorstolprodusenten i verden som er godkjent med det offisielle miljømerket Svanen.

Dette er en flott utmerkelse som gir anerkjennelse til det miljøarbeidet som HÅG bedriver, sier administrerende direktør Lars I. Røiri. HÅGs filosofi er at alle har et ansvar for å ta vare på vår felles natur og utvise sosialt engasjement. HÅG skal være et fyrtårn innenfor miljøvern. Det stiller store krav, men denne utmerkelsen viser igjen at vi er på rett vei.

Mange av de profesjonelle innkjøpere som tar miljøhensyn etterspør Svanemerkede produkter og det er derfor gledelig at HÅG bidrar til å gi disse valgmuligheter, sier direktør Alvhild Hedstein hos Miljømerking, som tror flere vil følge etter.

HÅG designer og markedsfører kontorstoler for det norske og internasjonale markedet. Lars I Røiri opplyser det har vært en viktig drivkraft at profesjonelle innkjøpere stadig blir mer miljøbevisst. Tidligere var det mange store ord og lite handling, men dette er i ferd med å endre seg sier han.

Allerede i 1995 startet bedriften med å sette miljø høyt på dagsordenen, ved blant annet å ta i bruk resirkulert plast fra bruskorker og gamle støtfangere i produksjonen for å støpe rygg og sete til stoler. I det offentlige er man pålagt å minimere miljøbelastningen ved innkjøp. Dersom man velger svanesertifiserte produkter vet man at de holder en høy miljøstandard.

Miljømerking stiller blant annet krav til redusert bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i produksjonen, bruk av resirkulert metall og plast, mulighet for gjenvinning ved endt brukstid, god holdbarhet og slitestyrke, samt til produsentens avfallshåndtering og internkontroll.


 

”Vi arver ikke jorden av våre foreldre, vi låner den av våre barn.”

Klimaregnskapet med GHG-protokollen
Et av de viktigste elementene i klimaledelse, er å utarbeide et klimaregnskap for en virksomhet. HÅGs modell er basert på den internasjonale standarden, Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den mest brukte internasjonale standarden for måling av drivhusgasser. GHG-protokollen består av to regnskapsstandarder (”corporate accounting” og ”reporting og projet accounting”), som forklarer hvordan man kan måle og rapportere klimaskadelige gassutslipp. Protokollen er et resultat av et 10-årig samarbeid mellom privat næringsliv, myndigheter og miljøbevegelsen og var i 2006 grunnlaget for ISO-normen 14064-I.

De fem prinsipene for å tenke miljøvennlig
Det er fem prinsipper for å tenke miljøvennlig ved produksjon av et produkt:

  1. Lav vekt
  2. Få elementer
  3. Gode materialer (som kan gjenbrukes)
  4. Langt liv
  5. "Vugge til vugge” *).

*) Hos HÅG snakker man ikke om kontorstolenes livssyklus som ”fra vugge til grav”, men fra ”vugge til vugge”. Det vil si at en HÅG-stol ikke ender som skrot, men lett kan tas fra hverandre slik at de enkelte kvalitetselementene kan gjenbrukes. Og dette er verdt å huske når man f.eks. vet at det krever 9 ganger mer energi for å utvikle en ny aluminiumsfot fremfor å gjenbruke en brukt aluminiumsfot.

EMAS
EMAS står for Eco Management and Audit Scheme. Det er EUs frivillige ordning for virksomheter som ønsker å forbedre sin miljøinnsats utover de lovbestemte miljøkravene. Ved deltakelse forplikter HÅG seg til regelmessig miljørapportering hvor det redegjøres for miljøprestasjoner og ytelse. HÅG var den første kontorstolprodusenten i Europa som ble EMAS-registrert i 1995.

GreenGuard Environmental Institute
GreenGuard Environmental Institute (Georgia, USA) er en ikke-kommersiell organisasjon som tilbyr testing av produkter i samarbeid med Air Quality Science og som godkjenner møbler og materialer til bruk i kontormiljøer.

EPD/ISO 14025-EPD
EPD står for Environmental Product Declaration. I 2003 startet HÅG arbeidet med å kartlegge og dokumentere miljøbelastninger på alle sitteløsninger. I desember 2004 fikk HÅG, som den første produsenten av kontormøbler i verden, miljødeklarasjonen ISO 14025-EPD for alle sine produkter.