Startside

Nyheter

HÅGs miljøprofil

13.08.2010

Inntil 99 % av materialene i en HÅG stol kan gjenbrukes, men det er kun en liten del av HÅGs miljøprofil.

Klimavennlige løsninger krever både vilje, evne og tålmodig-het til å tenke kreativt og se mulighetene. Stolprodusenten HÅG har siden 1991 fokusert på miljøvennlige løsninger, og med det nye klimaregnskapet er ringen sluttet. Nå er det ikke bare stolene som må leve opp til de høye miljøkravene, men også virksomhetens arbeidsprosesser.

Som en ledende stolprodusent satte HÅG allerede i 1991 fokus på miljøet. Det førte til at HÅG begynte å gjenbruke bruskorker og ketchupflasker i plastdelene til stolene. I dag blir alt fra plastposer til sjampoflasker og gjenbruksaluminium brukt i stolene, og hele 97-99 % av en ny HÅG-stol kan gjenbrukes.

HÅGs nåværende grønne miljøprofil dokumenteres av den årlige EMAS-rapporten som viser minkende avfallsmengde. GreenGuard-rapporten dokumenterer at stolene er fri for kjemikalier, som kan skade innemiljøet, mens EPD miljødeklarasjonen dokumenterer produktenes miljøprestasjoner. Målt etter utslipp av CO2 i stolenes levetid (15 år), viser det seg at HÅG-stolene slipper ut fra 36-55 kg CO2, mens de beste konkurrentene ligger på 100-120 kg CO2. Arbeidsprosessene er det siste stedet hvor det kan spares CO2.

HÅGS NYE KLIMAREGNSKAP VISER VEI
Det nye klimaregnskapet er utviklet ut fra ”The Greenhouse Gas Protocol Initiative” – GHG-protokollen. Her analyseres det hvilke av arbeidsprosessene som er mest miljøbelastende, som f.eks. oppvarming av kontor, drift av fabrikken, reiser og avfallshåndtering. Regnskapet viser at det viktigste stedet HÅG kan redusere CO2-utslippene, er på transport av stolene og medarbeidernes reiseaktivitet.

For Lars I. Røiri, administrerende direktør i HÅG, er klimaregnskapet den siste brikken i det store miljøregnskapet. ”Miljødeklarasjonene og klimaregnskapet viser at vi er ledende innen alle de områdene hvor vi i nesten 20 år har gjort en innsats for å minimalisere belastningen på miljøet. Men klimaregnskapet viser også hvor vi må gjøre en innsats for å bli enda bedre, og vi har allerede tatt de første skrittene for å redusere miljøbelastningen på transport av stoler og medarbeiderreiser,” avslutter Lars I. Røiri.

HÅG ER I MILJØMESSIG VERDENSKLASSE, DET VISER KLIMAKONFERANSEN COP15
Når miljøkonferansen COP15 starter i København, vil de 350 delegatene sitte svært behagelig og miljøvennlig i en HÅG Futu arbeidsstol. Hele 97 % av stolen kan gjenbrukes og 50 % av stolens plastmaterialer er allerede gjen¬bruksmaterialer. Det er ikke brukt miljøskadelige forkromningsprosesser eller lim i stolen og det benyttes kun 7 forskjellige materialer til den ferdige stolen. Derfor er stolen lett å ta fra hverandre og enkel å kildesortere, noe som gjør det mulig å gjenbruke stort sett hele stolen – og derfor er HÅG Futu valgt til klimatoppmøtets arbeidsstol.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Carl Peter Aaser | VP Environement i HÅG og Scandinavian Business Seating | +47 92 62 02 26 | carl.aaser@sbseating.com
Lars I. Røiri | Administrerende Direktør i HÅG og Scandinavian Business Seating | +47 22 59 59 00 | lars.roiri@sbseating.com
For bilder i høy oppløsning, kontakt grafisk designer Elin Modal | +47 22 59 59 02 | elin.modal@sbseating.com

Fakta om Scandinavian Business Seating:
HÅG er en merkevare i Scandinavian Business Seating som er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for private og offentlige kontormiljøer. Selskapet eier de ledende skandinaviske merkevarene HÅG, RH og RBM, som i hovedsak selges gjennom forhandlere. Felles for merke-varene er et sterkt fokus på visuell design, helse, miljø og kvalitet. Produksjon skjer ved fabrikker i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger i Oslo. Scandinavian Business Seating er etablert med datterselskaper i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia/Irland og Nederland. Selskapet har over 600 ansatte som står sammen om å virkeliggjøre selskapets visjon: ”Å gjøre verden til et bedre sted å sitte!”

”VI ARVER IKKE JORDEN AV VÅRE FORELDRE, VI LÅNER DEN AV VÅRE BARN.”

KLIMAREGNSKAPET MED GHG-PROTOKOLLEN
Et av de viktigste elementene i klimaledelse, er å utarbeide et klimaregnskap for en virksomhet. HÅGs modell er basert på den internasjonale standarden, Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den mest brukte internasjonale standarden for måling av drivhusgasser. GHG-protokollen består av to regnskapsstandarder (”corporate accounting” og ”reporting og projet accounting”), som forklarer hvordan man kan måle og rapportere klimaskadelige gassutslipp. Protokollen er et resultat av et 10-årig samarbeid mellom privat næringsliv, myndigheter og miljøbevegelsen og var i 2006 grunnlaget for ISO-normen 14064-I.

DE FEM PRINSIPPENE FOR Å TENKE MILJØVENNLIG
Det er fem prinsipper for å tenke miljøvennlig ved produksjon av et produkt:
1. Lav vekt
2. Få elementer
3. Gode materialer (som kan gjenbrukes)
4. Langt liv
5.”Vugge til vugge” *).

*) Hos HÅG snakker man ikke om kontorstolenes livssyklus som ”fra vugge til grav”, men fra ”vugge til vugge”. Det vil si at en HÅG-stol ikke ender som skrot, men lett kan tas fra hverandre slik at de enkelte kvalitetselementene kan gjenbrukes. Og dette er verdt å huske når man f.eks. vet at det krever 9 ganger mer energi for å utvikle en ny aluminiumsfot fremfor å gjenbruke en brukt aluminiumsfot.

EMAS
EMAS står for Eco Management and Audit Scheme. Det er EUs frivillige ordning for virksomheter som ønsker å forbedre sin miljøinnsats utover de lovbestemte miljøkravene. Ved deltakelse forplikter HÅG seg til regelmessig miljørapportering hvor det redegjøres for miljøprestasjoner og ytelse. HÅG var den første kontorstolprodusenten i Europa som ble EMAS-registrert i 1995.

GREENGUARD ENVIRONMENTAL INSTITUTE
GreenGuard Environmental Institute (Georgia, USA) er en ikke-kommersiell organisasjon som tilbyr testing av produkter i samarbeid med Air Quality Science og som godkjenner møbler og materialer til bruk i kontormiljøer.

EPD/ISO 14025-EPD
EPD står for Environmental Product Declaration. I 2003 startet HÅG arbeidet med å kartlegge og dokumentere miljøbelastninger på alle sitteløsninger. I desember 2004 fikk HÅG, som den første produsenten av kontormøbler i verden, miljødeklarasjonen ISO 14025-EPD for alle sine produkter.